Flåtfjerner

Flåter udgør et voksende problem i den danske natur, og antallet af flåter, der bærer sygdomme, stiger konstant og spredes over hele Danmark. Derfor er det altid en god idé at have en god flåtfjerner med i sin taske, når man er ude i naturen. Tick-off® er nem at anvende og sikrer en tryg fjernelse af flåter fra både mennesker og kæledyr

Tick-off® – Blå

Tick-off® – Hvid

Tick-off is used on arm to remove tick

Fjern Flåter - Sikkert.

Når man spørger “Hvordan fjerner man bedst en flåt”, kan man støde på en række gamle myter og fejlagtige metoder. Den eneste pålidelige metode til fjernelse af flåter er ved brug af en dedikeret flåtfjerner som Tick-off® og ved at trække flåten direkte ud med et jævnt træk.

Det er vigtigt ikke at vride, dreje eller på anden måde risikere at skade flåten, da dette kan resultere i, at flåten efterlader hovedet i huden eller i værste fald overfører en af de mange ubehagelige sygdomme, de kan bære med sig.

Flåtbid - Hvad skal du gøre nu?

At opdage et flåtbid kan være vanskeligt, da flåtens naturlige bedøvelsesmiddel i spyttet ofte gør det umærkeligt, og bidmærker ikke altid er synlige. For sikker fjernelse af flåter anbefales det at bruge en rigtig flåtfjerner værktøj, som blandt andet Tick-off®.

Bruges Tick-off® undgår man at klemme eller knuse flåten, da dette kan resultere i, at flåten kaster op og dermed spreder bakterier fra dens mave. Grib flåten så tæt på huden som muligt ved hovedet og træk langsomt opad uden at klemme.

Efter fjernelsen af flåten bør man rengøre bidstedet grundigt med et desinficerende middel eller ved at skylle det med varmt vand og sæbe.

Husk at undgå at klemme flåten efter den er fjernet, da dette kan medføre risiko for spredning af bakterier og sygdomme. Det er også en god idé at notere datoen for flåtbiddet og være opmærksom på eventuelle symptomer i ugerne efter.

Skal jeg kontakte lægen?

Hvis du komemr tilbage fra et område med kendte tilfælde af TBE (Tick-borne Encephalitis) og begynder at opleve influenza lignende symptomer, bør du kontakte din læge – selvom du ikke umiddelbart har opdaget et flåtbid.

Hvis du har fået et flåtbid og såret ikke begynder at hele efter nogle få dage, eller hvis du udvikler symptomer inden for en måned efter bidet, er det vigtigt at søge lægehjælp. Du bør også være opmærksom på tilstedeværelsen af en rød ring omkring bidstedet, da dette kan indikere en borreliainfektion.

Bliv en del af vores community.

Tilmeld dig vores community nyhedsbrev, hvor vi deler gode historier om os og jer!

Join the Community letter

Join our thriving community of thousands of satisfied users to stay up-to-date on product launches, giveaways, and much more!